Home Vietnam Vietnam Tours Classical Tours Central Vietnam LD 04B : มุกดาหาร – สุวรรณเขต – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน (4 วัน 3 คืน)

LD 04B : มุกดาหาร – สุวรรณเขต – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน (4 วัน 3 คืน) (4 days)

 • Tour Code: LD 04B
 • Tour route: มุกดาหาร สุวรรณเขต – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน มุกดาหาร

Tour Itinerary

Day 1 มุกดาหาร - สุวรรณเขต - เว้ (400ก.ม.)

ต้อนรับคณะที่โรงแรมมุกดาหารผ่านด่านสุวรรณเขต(ประเทศลาว)ในตอนเช้าจากนั้นเดินทางสู่ประเทศเวียดนามโดยรถบัสปรับอากาศทางหลวงหมายเลข 9 ผ่านทางชายแดนลาว-เวียดนามที่ด่านลาวบาวแวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารระหว่างทาง ตอนบ่ายนำคณะเดินทางไปต่อสู่ เมืองเว้ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามและเป็นหนึ่งในมรดกโลก ถึงเมืองเว้เข้าเช็คอินที่โรงแรมรับประทานอาหารเย็นพักผ่อนฅามอัธยาศัยในเมืองเว้

Meals included: อาหารเที่ยง/เย็น

Day 2 เว้- ดานัง - ฮอยอัน (140 ก.ม.)

เที่ยวชมเมืองเว้ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ราชวงศ์เมืองที่เป็นถิ่นกำเนิดของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียน ล่องเรือในแม่น้ำหอม เพื่อไปเที่ยวชมเจดีย์หลวงวัดเทียนมูนำท่านชม พระราชวังหลวงของจักรพรรดิ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2348 ในสมัยพระเจ้ายาลองและได้รับการปฎิสังขรณ์

พ.ศ.2467เยี่ยมชมสุสานกษัตริย์ทูดึก(หรือสุสานกษัตริย์ไขดินKhaiDinh)จากนั้นเดินทางสู่เมืองดานังผ่านทางภูเขาไฮวัน(HaiVan)ซึ่งแปลว่า“ช่องเขาแห่งเมฆหมอก”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาTruongSonที่ทอด ยาวตัดถนนทางหลวงลงสู่ทะเลระยะทางประมาณ30ก.ม.จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่มืองโบราณฮอยอัน เป็นหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งน้ำ เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองท่าที่ถูกลืมในศตวรรษที่ 17 ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีมาจนปัจจุบัน ระหว่างทางแวะเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านช่างแกะสลักหิน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาของภูเขาหินอ่อน

จากนั้นชมเมืองโบราณฮอยอัน

ชมวัดจีน สะพานญี่ปุ่น และบ้านโบราณที่เป็นการผสมผสานของศิลปะเวียดนาม จีน และญี่ปุ่นเข้าด้วยกันคุณสามารถซื้อของโบราณเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นของขวัญและของที่ระลึกในราคาที่ถูกและดีพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ชายหาดรับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนในเมืองฮอยอัน

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Day 3 ฮอยอัน-บานาฮิลล-เว้ (140 ก.ม.)

บริการอาหารเช้าที่โรงแรมนำท่านไปชมบานาฮิลล(Bana hill)ไปที่ กระเช้าไฟฟ้าบานากระเช้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงจากนั้นนำท่านชมบานาฮิลล(Bana hill)ชม

golden Bridge which is now a famous tourist site in the world (top ten of famous tourist site in 2018) จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวันที่ Lang Co beach แล้วนำท่านกลับมาที่เมืองเว้ ชอปปิ้งที่ตลาดเช้าดองบารับประทานอาหารเย็นนําท่านไปลงเรือมังกรที่แม่นํ้าหอมอยู่บนเรือคณะโชว์การบรรเลงโดนฅรีโบรานและร้องเพลงพื้นบ้านของชาวเหว้อีกด้วยจากนั้นเดินกลัปที่พักและพักผ่อนฅามอัธยาศัยในเมืองเว้

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Day 4 เว้-ลาวบาว - สุวรรณเขต - มุกดาหาร (400ก.ม.)

พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับมุกดาหารถึงมุกดาหารตอนบ่าย จบรายการทัวร์ด้วยความสวัสดี

Meals included: อาหารเช้า/เที่ยง

Tour Price

TOUR PRICE: in USD/ Person in group of

(Valid from 01.Jan.2019 until 30.Dec.2019)

 Hotel Class

10+1 Pax

15+1 Pax

20+1 Pax

25+1 Pax

30+2 Pax

40+2 Pax

Single Room Charge

4 Stars

327

282

260

244

236

223

60

3 Stars

304

261

239

224

214

201

41

 

Hotel Class

Hotel List

4 Stars

Hotel in Hoi An: Silk Luxury Hotel & Spa www.silkluxuryhotels.com or similar hotel

Hotel in Hue: Green Hotel www.greenhotel-hue.com or similar hotel

3 Stars

Hotel in Hoi An: Rose Garden Hotel www.hoianrosegardenhotel.com or similar hotel

Hotel in Hue: Duy Tan Hotel www.duytanhotel.com.vn or similar hotel

*The prices are based on twin-sharing room, any person who wants to stay in single room, even Tour Leader must pay single room surcharge as indicated in the tariff. We only offer FOC for Tour Leader a half twin room.

*For the child under 12 years old sharing bed with parents = charge 50%. If he or she need extra bed = charge 75%, need the same bed of adult = charge 95%.

Inclusion & Exclusion

The above prices include:

 • Hotel accommodations in twin or double sharing
 • All ground transfers in air-conditioned vehicles.
 • Meals full board with Asian cuisines 
 • Thai speaking guide
 • Entrance fees for tourist places.
 • Permission to go through Laos (from Laos Authority of Tourism)
 • Entrance fee at Savanakhet border check –point
 • Entrance fee at Deansavan + Lao Bao border check–point
 • Boat fees.
 • Mineral water and cool facial towels during visits

The above prices exclude:

 • Extra charge for over time = 50 baht / person/ border-check-point on Saturday and Sunday (AT MUKDAHAN AND SAVANAKHET)
 • Drinks and personal expenses.

Working Hours
Monday to Friday 8:30 AM to 5:30 PM Saturday 8:30 – 12:30 PM (GMT + 7 – Hanoi time).

To Top

Sitemap | About us | FAQs | Payment & Conditions | Private Statement

Copyright © 2008 - 2016 by Sunny Land. All Right Reserved