Home Vietnam Vietnam Tours Classical Tours Northern Vietnam SN 06 : ฮานอย – ซาปา (3 วัน 2 คืน)

SN 06 : ฮานอย – ซาปา (3 วัน 2 คืน) (3 days)

  • Tour Code: SN 06
  • Tour route: ฮานอย ฮานอย – ซาปา ฮานอย

Tour Itinerary

Day 1 ฮานอย - ซาปา

พบคณะต้อนรับที่สนามบินนานาชาตินอยไบ ณ กรุงฮานอย by TG 560 ถึงฮานอย 09.35 น นำท่านเดินทางไปเมืองลาว

ไกรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองลาวไกแล้วเดินทางโดยรถยนไปสู่เมืองซาปานำท่านไปหมู่บ้าน CatCat

Village ของชาวเขา Rai ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้าง

สุดลูกหูลูกตาจากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารแล้วลูกค้าไปshoping ตลาดเมืองซาปาชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก /// พักผ่อนตามอัธยาศัย at SAPA town.

Meals included: กลางวัน/เย็น

Day 2 ซาปา - ฮานอย

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมนำท่านเดินทางโดยรถยนต่อสู่เมืองซาปาถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้าที่หุบเขาเมือ

หัว Muong Hoa พาท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานสิปัน(Fansipan)  เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เป็นระบบรถกระเช้าสามสาย เป็นสายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานี

สุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ในระหว่างนั่งกระเช้าจะได้เห็น

ทัศนียภาพของหุบเขาน้อยใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก จากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นบันไดอีก 450 ขั้น เพื่อพิชิตยอดเขา

และเก็บภาพที่ระลึกกับป้ายหินFansipan3,143m ที่ได้สลักไว้บนยอดเขาจากนั้นนำท่านออกเดินทางเที่ยวชมTHACBACWATERFALL จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแล้วนำท่านเดินทางไปกลับเมืองฮานอยระยะทาง6ชั่วโมงเดินทางเข้าตัวเมือง กรุงฮานอยรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารและพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Day 3 ซิตีฮานอย - ส่งสนามบิน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วนำตัวเมืองฮานอยเที่ยวชมสุสานลุงโฮและบ้านของท่านโฮจิมินห์ และเจดีย์เสาเดียว

(One-Pillar Pagoda) ไปเยี่ยมชมวัด Van Mieu หรือวัดแห่งวรรณกรรม

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามมาตั้งแต่ศตวรรษที่11 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแล้วนำท่านไปเที่ยวชมวัด Ngoc Son ทะเลสาบ Sword Lake จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สายมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้ารองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯหลังอาหารเย็นที่ภัตตาคารจากนั้นขึ้นรถไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับโดยเที่ยวบิน TG 565 ออกจากฮานอย 20.20 น.

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Tour Price

TOUR PRICE: in USD/ Person in group of

(Valid from 01.Jan.2019 until 30.Dec.2019)

Hotel Class

5-7 Pax

8-9 Pax

10+1Pax

15+1Pax

20+1Pax

25+1Pax

30+2Pax

40+2Pax

Single Room Charge

4 Stars

272

251

231

204

191

182

177

169

50

3 Stars

254

232

208

183

171

162

156

149

32

 

Hotel Class

Hotel List

4 Stars

Hotel in Sapa: Chau Long SaPa Hotel or similar hotel

Hotel in Hanoi: Fortuna hotel Web-site: www.fortunahotels.com

3 Stars

Hotel in Sapa: SUNNY MOUTAIN HOTEL  or Holiday Sapa Hotel www.holidaysapa.com

Hotel in Hanoi : DELIGHT HOTEL HA NOI : www.hanoidelighhotel.com or similar hotel

* The prices are based on twin-sharing room, any person who wants to stay in single room, even Tour Leader must pay single room surcharge as indicated in the tariff. We only offer FOC for Tour Leader a half twin room.

* For the child under 12 years old sharing bed with parents = charge 50%. If he or she need extra bed = charge 75%, need the same bed of adult = charge 95%.

Inclusion & Exclusion

The above prices include:

  • Hotel accommodations in twin or double sharing
  • All ground transfers in air-conditioned vehicles.
  • Meals full board with Asian cuisines 
  • Thai speaking guide
  • Entrance fees.
  • Mineral water and cool facial towels during visits

The above prices exclude:

  • International airfares and airport taxes to and from Vietnam
  • Drinks and personal expenses.

Working Hours
Monday to Friday 8:30 AM to 5:30 PM Saturday 8:30 – 12:30 PM (GMT + 7 – Hanoi time).

To Top

Sitemap | About us | FAQs | Payment & Conditions | Private Statement

Copyright © 2008 - 2016 by Sunny Land. All Right Reserved