Home Vietnam Vietnam Tours Classical Tours Northern Vietnam SN 06A : ฮานอย – ซาปา (4 วัน 3 คืน)

SN 06A : ฮานอย – ซาปา (4 วัน 3 คืน) (4 days)

  • Tour Code: SN 06A
  • Tour route: ฮานอย ฮานอย – ซาปา ฮานอย

Tour Itinerary

Day 1 ฮานอย – ลาวไก

พบคณะต้อนรับที่สนามบินนานาชาตินอยไบ ณ กรุงฮานอย by FD 870 at 14:50 .นำท่านเดินทางโดยรถยนไปสู่

จังหวัดลาวไกเดินทางประมาณ4ชั่วโมงรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัยที่เมืองลาวไก

Meals included: อาหารเย็น

Day 2 ลาวไก - ซาปา

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมนำท่านเดินทางโดยรถยนไปต่อสู่เมืองซาปาประมาณเสียเวลา 2ชั่วโมงถึงมืองซาปานำท่านไปสถานีก
ระเช้าไฟฟ้าที่หุบเขาเมือหัว Muong Hoa พาท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานสิปัน(Fansipan) เริ่มเปิดให้บริการ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เป็นระบบรถกระเช้าสามสาย เป็นสายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานี
สุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ในระหว่างนั่งกระเช้าจะได้เห็น
ทัศนียภาพของหุบเขาน้อยใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก จากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นบันไดอีก 450 ขั้น เพื่อพิชิตยอดเขา
และเก็บภาพที่ระลึกกับป้ายหินFansipan3,143m ที่ได้สลักไว้บนยอดเขาหลังอาหารกลางวันนำท่านไปหมู่บ้าน CatCat Village ของชาวเขา Rai ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตานำท่านออกเดินทางเที่ยวชมTHACBACWATERFALL จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารแล้วลูกค้าไปshoping ตลาดเมืองซาปาชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก /// พักผ่อนตามอัธยาศัย at SAPA town.

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Day 3 ซาปา - ฮานอย

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและนำท่านเดินทางไปกลับเมืองฮานอยประมาณตอน 09:00 ระหว่างทางนำท่านไปที่ตลาดชายแดน

ลาวไก-จินให้ลูกค้าซ้อปปี้งแล้วรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองลาวไกแล้วเดินทางต่อไปกลับ

กรุงฮานอยเดินทางเข้าตัวเมืองนำท่านไปเที่ยวชมวัด Ngoc Son ทะเลสาบ Sword Lake จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สายมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้ารองเท้าของที่ระลึกต่างๆฯลฯหหลังอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

ชมการแสดงเชิดหุ่นในน้ำ (WaterPuppetShow) ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของเวียดนามพักค้างคืนในกรุงฮานอย

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Day 4 ฮานอย – ส่งสนามบิน

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านไปเที่ยวชมไปสุสานลุงโฮและบ้านของท่านโฮจิมินห์เจดีย์เสาเดียว

(One-Pillar Pagoda)รับประทานอาหารที่ร้านแล้วนำท่านไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับ HAN – BKK   FD 871 at 15:20

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน

Tour Price

TOUR PRICE: in USD/ Person in group of

(Valid from 01.Jan.2019 until 30.Dec.2019)

Hotel Class

5 – 7 Pax

8- 9 Pax

10+1Pax

15+1Pax

20+1Pax

25+1Pax

30+2Pax

40+2Pax

Single Room Charge

4 Stars

337

296

281

248

236

225

219

210

83

3 Stars

298

257

234

204

193

183

177

168

44

 

Hotel Class

Hotel List

4 Stars

Hotel in Laocai : Aristo International Hotel www.aristohotel.com.vn or similar hotel

Hotel in Sapa : Chau Long Hotel http://chaulonghotel.com or similar hotel

Hotel in Hanoi : Fortuna Hotel http://fortuna.vn or similar hotel

3 Stars

Hotel in Laocai : Thien Hai Hotel http://thienhaihotel.com or similar hotel

Hotel in Sapa : Sunny Mountain Hotel http://sunnymountainhotel.com or similar hotel

Hotel in Hanoi : Delight Hotel www.hanoidelighthotel.com/en or similar hotel

* The prices are based on twin-sharing room, any person who wants to stay in single room, even Tour Leader must pay single room surcharge as indicated in the tariff. We only offer FOC for Tour Leader a half twin room.

* For the child under 12 years old sharing bed with parents = charge 50%. If he or she need extra bed = charge 75%, need the same bed of adult = charge 95%.

Inclusion & Exclusion

The above prices include:

  • Hotel accommodations in twin or double sharing
  • All ground transfers in air-conditioned vehicles.
  • Meals full board with Asian cuisines 
  • Thai speaking guide
  • Entrance fees.
  • Mineral water and cool facial towels during visits

The above prices exclude:

  • International airfares and airport taxes to and from Vietnam
  • Drinks and personal expenses.

Working Hours
Monday to Friday 8:30 AM to 5:30 PM Saturday 8:30 – 12:30 PM (GMT + 7 – Hanoi time).

To Top

Sitemap | About us | FAQs | Payment & Conditions | Private Statement

Copyright © 2008 - 2016 by Sunny Land. All Right Reserved