Home Vietnam Vietnam Tours Classical Tours Northern Vietnam TH 04A : ฮานอย – ซาปา – ฮาลอง (4 วัน 3 คืน)

TH 04A : ฮานอย – ซาปา – ฮาลอง (4 วัน 3 คืน) (4 days)

  • Tour Code: TH 04A
  • Tour route: ฮานอย ฮานอย – ซาปา – ฮาลอง ฮานอย

Tour Itinerary

Day 1 ฮานอย – ซาปา

พบคณะต้อนรับที่สนามบินนานาชาตินอยไบ ณ กรุงฮานอย by TG 560 at 09:35. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองฮานอยก่อนจากนั้นเดินทางโดยรถยนจังหวัดลาวไกเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองซาปาจากนั้นนำท่านออกเดินทางเที่ยวชมTHACBACWATERFALLหลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก /// พักผ่อนตามอัธยาศัย at SAPA town.

Meals included: อาหาร กลางวัน/เย็น

Day 2 ซาปา – ลาวไก – ฮานอย

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและ นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าที่หุบเขาเมือ
หัว Muong Hoa พาท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานสิปัน(Fansipan) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เป็นระบบรถกระเช้าสามสาย เป็นสายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานี
สุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ในระหว่างนั่งกระเช้าจะได้เห็น
ทัศนียภาพของหุบเขาน้อยใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก จากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นบันไดอีก 450 ขั้น เพื่อพิชิตยอดเขา
และเก็บภาพที่ระลึกกับป้ายหิน Fansipan 3,143m ที่ได้สลักไว้บนยอดเขาจากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองซาปานำท่านไปหมู่บ้าน CatCat Village ของชาวเขา Rai ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาหลังอาหารกลางวันนำท่านออกเดินทางสู่เดินทางสุ่ เมืองฮานอยระยะทาง6ชั่วโมงถืงฮานอยรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารกรุงฮานอยชมการแสดงเชิดหุ่นในน้ำ(WaterPuppetShow)ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของเวียดนามและพักค้างคืนในกรุงฮานอย

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Day 3 ฮานอย – ฮาลอง

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักฮานอย เที่ยวชมเมืองฮานอยเที่ยวชมเมืองฮานอยไปสุสานและบ้านของท่านโฮจิมินห์และเจดีย์เสาเดียว(One-PillarPagoda)เดินทางเข้าตัวเมืองกรุงฮานอยไปเยี่ยมชมวัดVanMieuหรือวัดแห่งวรรณกรรมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามมาตั้งแต่ศตวรรษที่11เที่ยวชมเมืองฮานอยไปวัดNgocSonทะเลสาบSwordLakeตอนบ่ายเดินทางไปอ่าวฮาลองซึ่งจัดว่าเป็นเขตภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดในเวียดนามและได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ.2537ระหว่างทางชมทัศนียภาพของหมู่บ้านในชนบทและชาวนากับควายที่กำลังทำงานอยู่ในทุ่งนาข้าวอันกว้างใหญ่พักค้างคืนในเมืองฮาลอง

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Day 4 ฮาลอง – ฮานอย

ตอนเช้าล่องเรือในอ่าวฮาลองและชมทัศนียภาพความสวยงามของเกาะรูปสัตว์แปลกๆนานาชนิด ไปชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำธรรมชาติThienCung  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในบรรดาถ้ำจำนวนนับร้อยถ้ำในอ่าวฮาลอง จากนั้นแวะบ้านลอยน้ำเพื่อเลือกชมเลือกซื้อกุ้งหอยปูปลาราคาถูก และพักรับประทานอาหารกลางวันบนเรือกับเมนูอาหารทะเลสดๆ
ระหว่างเดินทางกลับกรุงฮานอยแวะชมแหล่งผลิตของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการที่เมืองHaiDuong ช้อปปิ้งที่ย่านเมืองเก่าฮานอย รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารกรุงฮานอย. จากนั้นขึ้นรถไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับ BY TG 565 /20:55

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Tour Price

TOUR PRICE: in USD/ Person in group of

(Valid from 01.Jan.2019 until 30.Dec.2019)

Hotel Class

8-9 Pax

10+1pax

15+1pax

20+1pax

25+1pax

30+2pax

40+2pax

Single Room Charge

4 Stars

339

322

282

269

256

248

237

81

3 Stars

301

277

239

227

215

207

197

43

 

Hotel Class

Hotel List

4 Stars

Hotel in Halong : Muong Thanh Hotel www.grandhalong.muongthanh.com or similar hotel

Hotel in Sapa : Chau Long Hotel http://chaulonghotel.com or similar hotel

Hotel in Hanoi : Fortuna Hotel http://fortuna.vn or similar hotel

3 Stars

Hotel in Halong : Kenny Hotel http://kennyhalonghotel.com or similar hotel

Hotel in Sapa : Sunny Mountain Hotel http://sunnymountainhotel.com or similar hotel

Hotel in Hanoi : Delight Hotel www.hanoidelighthotel.com/en or similar hotel

* The prices are based on twin-sharing room, any person who wants to stay in single room, even Tour Leader must pay single room surcharge as indicated in the tariff. We only offer FOC for Tour Leader a half twin room.

* For the child under 12 years old sharing bed with parents = charge 50%. If he or she need extra bed = charge 75%, need the same bed of adult = charge 95%.

Inclusion & Exclusion

The above prices include:

  • Hotel accommodations in twin or double sharing
  • All ground transfers in air-conditioned vehicles.
  • Meals full board with Asian cuisines 
  • Thai speaking guide
  • Entrance fees.
  • Mineral water and cool facial towels during visits

The above prices exclude:

  • International airfares and airport taxes to and from Vietnam
  • Drinks and personal expenses.

Working Hours
Monday to Friday 8:30 AM to 5:30 PM Saturday 8:30 – 12:30 PM (GMT + 7 – Hanoi time).

To Top

Sitemap | About us | FAQs | Payment & Conditions | Private Statement

Copyright © 2008 - 2016 by Sunny Land. All Right Reserved