Home Vietnam Vietnam Tours Classical Tours Southern Vietnam TH 06C : กรุงเทพ – ดาลัต – ฟานเทียด (4 วัน 3 คืน)

TH 06C : กรุงเทพ – ดาลัต – ฟานเทียด (4 วัน 3 คืน) (4 days)

 • Tour Code: TH 06C
 • Tour route: ดาลัต ดาลัต – ฟานเทียด ดาลัต

Tour Itinerary

Day 1 เข้าเมืองดาลาด

พบคณะต้อนรับที่สนามบิน เลียนเคืองเมืองดาลาด BY VZ 940 BKKDLI / 11:55- 12:55 นำท่านเดินทางไปเมืองดาลาดรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแล้วนำท่านไปเที่ยวชมไปชมนั่งรถรางถึงน้ำตก Datalla Water Fall น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัท โดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถราง ลงไปดูน้ำตก ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารและพักค้างคืนในเมืองดาลัด

Meals included: อาหารเย็น

Day 2 ดาลัต - ฟานเที่ยด

บริการอาหารเช้าที่โรงแรมนำท่านเดินทางไปเมืองฟานเที่ยดรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านไปเที่ยวเมืองฟานเทียดรับประทานอาหารระหว่างทางแล้วถึงเมืองฟานเที่ยดไปเที่ยวชมทะเลทรายเวียดนาม (ทะเลทรายแดง) ทะเลทรายแห่งนี้เป็นทะเลทรายที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของเวียดนาม สีของทรายจะมีทั้งสีแดงและทะเลทรายสีขาว (White Sand dune) ให้ทุกท่าน ได้เก็บความประทับใจพร้อมทั้งกีบผู้ร่วมเดินทางนำท่านชม Fairly Stream  ธารน้ำสีแดงทางธรรมชาติ ลักษณะคล้ายๆ แกรนด์แคนยอน ที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ นำท่านเดินชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสงบ ความยาวกว่า 2 กม.นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมืองที่หมู่บ้านประมงรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารและพักค้างคืนในเมืองฟานเที่ยด

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Day 3 ฟานเที่ยด - ดาลัต

บริการอาหารเช้าที่โรงแรมนำท่านนำท่านเดินทางไปกลับเมืองดาลัดรับประทานอาหารกลางวันนำท่านไปเที่ยวรอบเมืองสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัท จากมุมสูง กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง จากนั้นไปเที่ยวชม วัดTRUC LAM THIEN VIEN pagoda และพระราชวังสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสของกษัตริย์ Bao Dai กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนามพระราชวังแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ดีที่สุดในเมือง

หลังอาหารกลลางวันหลังไปเที่ยวเมืองชมสวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารแล้วนำท่านช้อปปิ้งตลาดคืนและพักค้างคืนในเมืองดาลัด

Meals included: อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

Day 4 ออกจากเมืองดาลัด

บริการอาหารเช้าที่โรงแรมนำท่านเข้าชมความพิศวง ความพึลึกของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองดาลัท Crazy House บ้านที่ถูกสร้างขึ้นโดยหญิงสาวชาวเวียดนามอดีตลูกของประธานาธิบดีคนที่ 3 ของเวียดนามของเมืองจากนั้นไปส่งสนามบินเมืองดาลัดโดยสายการบิน VZ941 DLIBKK @13:35 – 15:20

Meals included: อาหารเช้า

Tour Price

TOUR PRICE: in USD/ Person in group of

(Valid from 01.Jan.2019 until 30.Dec.2019)

Hotel Class

5-7 Pax

8-9 Pax

10+1pax

15+1pax

20+1pax

25+1pax

30+2pax

40+2pax

Single Room Charge

4 Stars

315

260

234

199

187

177

170

162

65

3 Stars

298

243

214

180

168

159

152

143

48

 

Hotel Class

Hotel List

4 Stars

Hotel in Phan Thiet: Hoang Ngoc Beach Resort & Spa www.hoangngoc-resort.com or similar hotel

Hotel in Da Lat: Blue Moon Hotel & Spa www.bluemoonhotel.com.vn or similar hotel

3 Stars

Hotel in Phan Thiet: Hai Au Resort Hotel  www.haiauresort.com.vn or similar hotel

Hotel in Da Lat: Riverprincehotel Web:  www.riverprincehotel.com or similar hotel

* The prices are based on twin-sharing room, any person who wants to stay in single room, even Tour Leader must pay single room surcharge as indicated in the tariff. We only offer FOC for Tour Leader a half twin room.

* For the child under 12 years old sharing bed with parents = charge 50%. If he or she need extra bed = charge 75%, need the same bed of adult = charge 95%.

Inclusion & Exclusion

The above prices include:

 • Hotel accommodations in twin or double sharing
 • All ground transfers in air-conditioned vehicles.
 • Meals full board with Asian cuisines 
 • Thai speaking guide
 • Entrance fees.
 • Boat fees.
 • Mineral water and cool facial towels during visits

The above prices exclude:

 • International airfares and airport taxes to and from Vietnam
 • Domestic airfares and airport taxes
 • Drinks and personal expenses.

Working Hours
Monday to Friday 8:30 AM to 5:30 PM Saturday 8:30 – 12:30 PM (GMT + 7 – Hanoi time).

To Top

Sitemap | About us | FAQs | Payment & Conditions | Private Statement

Copyright © 2008 - 2016 by Sunny Land. All Right Reserved